Enamik Eesti eksportööridest on väikeettevõtted, kellel on vaid üks kuni kaks toodet, mida nad müüvad omakorda ainult ühes-kahes riigis, peaasjalikult Põhjamaades ja Balti riikides. Selle tulemusel satuvad Eesti ettevõtted väga keerulisse olukorda, kui nende peamiste turgude nõudlus väheneb ning samal ajal tõusevad tööjõu, energia ja materjalide maksumus.