Kui suured need soodustused on, pole siinkohal tähtis – seaduseelnõu suund on lihtsalt olemuslikult vale, saastamise premeerimine iga nurga alt vaadates ebamõistlik ja ühiskondlikult kahjulik. Olulise parandusena esitleti muudetud eelnõus registreerimistasude vähendamist. Tegelikult on aga eelnõusse sisse kirjutatud automaatne maksumäärade tõus, mis need 6 aastaga kahekordistab.