Common Reporting Standard (CRS), mille on välja töötanud Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), on rahvusvaheline standard, mille eesmärk on takistada maksudest kõrvalehoidmist ja rahapesu. CRS nõuab pankadelt ja finantsasutustelt, et nad koguksid ja vahetaksid teavet mitteresidentide finantskontode kohta riikide vahel automaatselt. Eesti liitus CRS-iga 2016. aastal, näidates sellega oma pühendumust rahvusvaheliste maksustamisstandardite järgimisele.