Fotokunstnike erinevaid kehakäsitlusi koondav väljapanek avab tänapäeva ühiskonnas kõlavaid tähtsamaid teemasid. On arutelu haigustest tulenevate stigmade, nahavärvi pärast diskrimineerimise, soolise ülemineku, kehapositiivsuse, ilukirurgia ja ühiskondlike iluideaalide üle. Mitme fotosarja autorid on vaatajani toonud oma kehaga seotud intiimsed ja isiklikud lood. Samuti leiab väljapanekult abstraktseid kehamaastikke ning keha ja ruumi, keha ja aja (ka vanuse), keha ja keele ning keha ja vaimu vastakusi analüüsivaid seeriaid. Näituse eesmärk ongi tutvustada keha teemale lähenemise avaraid võimalusi eri kunstnike loomingus ning luua arutelusid, mis aitaksid mõista kehalisusega seotud väärtusi ja arusaamu.

Suhtumist kehasse mõjutavad kultuurilised, sotsiaalsed ja ajaloolised tegurid ning keha ümber keerleb märkimisväärne osa tänapäeva kunstist. Galeriis näeb mitmekihilist ja laiahaardelist pilti kehaga seonduvatest tähendustest. Kunstnikke on inspireerinud kehaga seotud isiklikud või ühiskondlikud kogemused, kehatunnetus, identiteet, traditsioonid ja väärtushinnangud.

Näitus on teine väljapanek Fotomuuseumi tänavusest teema-aastast. Alates 23. maist on Fotomuuseumi hoones raekoja taga kolmel korrusel avatud näitus „Sugu ja lugu“, mis pakub ülevaadet kehakujutusest alates fotograafia algusest Eestis.

Näitusel osalevad kunstnikud: Mia Felić, Mikk Keis, Natalia Kondratenko, Anna-Liisa Kree, Anita Kremm, Eva Labotkin, Karlotta Lainväe, Heikki Leis, Noah Emanuel Morrison, Ülo Pikkov, Sten-Erik Remmel, Triin Resik, Danel Rinaldo, Liis Ring, Aasa Ruukel, Maurizio Sapia, Laivi Suurväli, Alissa Šnaider, Grete Tuiken, Maarja Tõnisson, Anna-Maria Vaskovskaja, Mari Volens, Lu Yufan.

Näituse kuraator on Annika Haas, kunstnik-kujundaja Katri Haarde

Näitus kuulub Fotomuuseumi keha teema-aasta programmi ja on avatud 30. septembrini.