Lühikese diskussiooni esimeses pooles paistsid mõlemad debatis osalejad silma sisukate ja asjalike argumentide poolest. Julgeolekust rääkides oli näha, et mõlemad poliitikud püüdsid teadlikult oma väiteid selgitada: seisukohti seoti nii ajaloo, päevapoliitika kui ka Euroopa Parlamendi toimemehhanismidega.