Kuigi kodus neid palju koos musitseerimas ei kuule, tõdes Raul, et just pojaga koos musitseerides on ta muusikuna arenenud ning üksteise mõistmine laval tekib neil poolelt noodilt. Suhe kitarrimänguga on isal ja pojal erinev: Carlos on läbinud muusikakooliõppe, Raul on iseõppija, kelle mängukeel on intuitiivne. Siiski ühendab neid uskumus, et spontaansus pillimängus tugineb vilumusel: laval improvisatsiooni ja spontaansuse saavutamiseks ei piisa juhusest, vaid järjepidev harjutamine loob vilumuse ja kindlustunde, mille pinnalt laval hetkes luua.