Armeenia ise ei suutnud õigel ajal olukorra muutustele reageerida. Armeenia väljumine sellest SRÜ organisatsioonist ei muuda otseselt nende geopoliitilist olukorda, kuid katkestab tihedamad sidemed teiste SRÜ riikide relvajõududega. Üldiselt jätab selline otsus pigem emotsionaalse mulje, sest Venemaa mõju riigis ei tulene lihtsalt Kollektiivse Julgeoleku Lepingu osalusest, vaid sügavast Armeenia majanduse ja teiste eluvaldkondade seotusest Venemaaga. Kui Armeenia suudab normaliseerida suhted Aserbaidžaani ja Türgiga, võib Venemaast eemaldumise protsess olla püsivama iseloomuga.