Tuumaenergeetikas on täpsus oluline ka sõnades, seepärast on asjakohane taas püüda selgitada tekkinud küsimusi. Püüan siinkohal avada väikeste moodulreaktorite sisu ja mida selles valdkonnas erinevad mõisted endas kätkevad.