Peaminister väitis täna, et tema kuulis sellest ajalehest. See on vale. Kaitseminister ütles, et kaitseväe juhataja esitas taotluse täiendavaks moonaks alles selle aasta 1. juuni. Ka see on vale. Tegelikult esitati taotlus eelmise aasta riigikaitse arengukava raames kaitseväe juhataja sõjalise nõuandena ja valitsus lükkas selle tagasi. Kogu lugu. Miks nüüd Eesti rahvale valetatakse?

Tähelepanu sai asjale korduvalt juhitud

Peaministri väite absurdsust näitab see, et juhtisin korduvalt valitsuse eitavale otsusele tähelepanu eelmisel aastal.

Hoiatasin eelmisel aastal selle eest 29. juunil ERRi portaalis: “Riigikaitses ei saa me endale lubada ambitsioonitust, sest vaenlane on (väljaehitamata) piiri taga ega maga. Eestil tuleks kiiremas korras teha täiendav moonahange, et meil oleks puuduvad reservid olemas. Seni tehtu ja ka planeeritav ei ole paraku kaugeltki piisav, seda teavad kõik neisse saladustesse pühendatud ja on avalikult viidanud ka kaitseväe juhataja Martin Herem.“

Sama tegin Postimehes 26. augustil 2023: „Kolmandaks, vajame erakorralist riigikaitselaenuga rahaeraldist täiendavaks moonahankeks. See on Eesti riigi kaitsetegevuse korraldamise seisukohalt vältimatu ja määratu tähtsusega investeering. Ütlen seda absoluutse kindlusega. See suurusjärk on kaitseväe juhataja avalikul hinnangul 5% SKP-st. Peame seda ajaakent, kui Venemaa on seotud Ukraina sõjaga, kasutama venitusteta.“

Samuti Delfis 18. detsembril 2023: „Vajame 1,6 miljardit, et täita kriitiline moonalünk“.

Pevkur ise möönis 31. detsembril 2023 ERR-is, et kaitseväe juhataja peab prioriteediks moona soetamist ja selleks lisavahendeid.

Kui selles julgeolekuküsimuses külma kõhuga peaminister valetab, siis milles veel?

Seega on peaministri vale lihtsasti paljastatav. Küsimus on selge: palju siis moona aasta tagasi kaitseväe juhataja taotles? Palju meil on NATO nõuete moona puudujääk rahaliselt? Palju valitsus 10-aastases kavas raha eraldas?

Valetamisega ei tee raisatud aastat ja tegematajätmist olematuks, kuid see on andnud julgeolekuküsimustes poliitilise juhtkonna tegemusele olemusliku hoobi. Kui selles julgeolekuküsimuses külma kõhuga peaminister valetab, siis milles veel?

Pole midagi teha, peaminister peaks ameti maha panema. Julgeolekukriis ja valetamine ei käi kuidagi kokku. Muidugi tuleb leida ka lahendus kriitilisele moonaprobleemile, millekohased ettepanekud olen teinud.