Nõrk otsustusprotsess kindlasti ei vasta praeguse aja väljakutsetele.