Reklaam oma ülesehituselt rullis meie silmade ette lahti külaelu oma täies bravuursuses. Ilmselt taotluslikult sarnanedes düstoopilisele Borati koduküla filmiepisoodile, kus urineeritakse tänavatele ja sumbatakse mudas. Lugu lõppeb loogilise sõnumiga – tegelikult pole meil hullu midagi, Vilnius on ilus linn ja siin on palju ilusat ja lahedat, mida kaeda.