Eesti on seadnud üleminekul taastuvenergia kasutamisele eesmärgiks toota 2030. aastal sama palju taastuvelektrit, kui on Eesti aastase tarbimise kogumaht. Selleks on praegu umbes 9,8 TWh aastas. Võrdluseks - võrku installeeritud päikeseparkide võimsus on umbes 810 MW mis toodab aastas umbes 0,69 TWh ehk umbes 6,6% aastasest tarbimisest. Samas aga näiteks päikeselistel suvetundidel katab päikeseenergia juba 100% siinsest päevasest tarbimisest, mis on omakorda sobiv hetk salvestuslahendusele mõtlemiseks.