Magusa joogi maksu eelnõu seletuskiri, kust enamik toidutootjate vaidlustatavaid väited pärineb, on üks põhjalikumalt viidatud ja tõenduspõhise materjaliga varustatud seletuskirju. Sealjuures kasutatakse Maailmapanga maksude andmebaasi. Info muidugi muutub ajas - üks riik kehtestab maksu, teine muudab seda, kolmas tühistab - ning maksubaas ja määrad on erinevad - kel jookidele kõrgem käibemaks, kel ühtlane magusa joogi maksumäär, kel suhkrusisaldusest sõltuv maksumäär. See on taustainfo ning Eesti maksu rakendamine ei sõltu sellest, kas maailmas on 43 või 143 magusa joogi maksu rakendajat.