Rostovi oblastis lõõmav naftahoidla on osa süvaoperatsioonist, millega Ukraina lõhub Vene kütusetaristut ja logistikat. Ukraina jätkab Vene Musta mere laevastiku ahistamist ja manöövervabaduse piiramist. Kuigi Vene kindralstaap üritab luua infooperatsioonidega kuvandit Krimmi õhukaitse tugevdamisest, siis päris elus venelased pigem hoiduvad kõrgväärtuslike relvasüsteemid paigutamisest Krimmi mereväe ja õhuväebaasidesse.