Kokkuvõttes võib selles lepingus näha ikkagi Põhja-Korea poolset väljapressimist vastutasuks Venemaale toimetatud sõjalise abi eest. Lepingus kirjas olev Venemaa kohustus anda Põhja-Koreale sõjalise ohu korral koheselt sõjalist abi peab olema tagatis, mis võimaldab Põhja-Koreal jätkata relvastuse ja lahingumoona tarneid Venemaale.

On oluline, et esimesed lepingu teksti osad avaldas Põha-Korea riiklik meedia. Kuna nad ei avaldanud mitte kogu lepingu teksti, vaid ainult teatud teksti katked, viitab selline selektiivne lähenemine, et Põhja-Korea soovib esitleda sellest lepingust eelkõige seda osa, mis käsitleb Venemaa poolt antud julgeoleku tagatisi.