Võrreldes kahe eelmise aastaga on langustrend ilmne. Nagu ka see, et Eesti konkurentsivõime järjekindel vähenemine paistab häirivat vaid ettevõtjaid.