Venemaa jaoks on tuumaheidutus erakordselt oluline, mispärast on asutud tuumarelva teema käsitlust ümber profileerima, et toimivat heidutust uuesti taastada. Esimene samm selles suunas oli taktikalise tuumarelva õppuse korraldamine, kuhu kaasati ka Valgevene. Sellega sooviti näidata, et vaatamata mitme Venemaa kõnesiku labasele praalimisele, on Venemaa siiski valmis teatud olukorras tuumarelva kasutama. Vietnami visiidi ajal teatas Venemaa president, et ametkonnad on asunud üle vaatama Venemaa tuumadoktriini, et kaaluda võimalust võtta tuumarelv kasutusele sõjalise konflikti varasemas faasis, kui senine doktriin ette nägi.