Eestlane on vaatamata kõigele oma keelt säilitanud ja hoidnud, nii püüame jätkuvalt hoida oma keeleruumi suletuna. Kapseldumise tunnustega keelele omaselt valime teiste rahvustega rääkides vastamiseks kohe võõrkeele, või pidades eesti keelt liiga keeruliseks, ei pruugi me anda muukeelsele vestlusparterile piisavalt aega sõnade seadmiseks. Keeleõpetajad aga teavad, kui olulised on mõtlemisaeg ja oskus oodata.