„Juhusliku kokkusattumusena“ oli aga Espenberg kolm kuud tagasi ainus EKRE fraktsiooni liige, kes hääletas Tallinna linnavolikogus Mihhail Kõlvarti umbusaldamise poolt. Järgnes sündmuste ahel, mis viis praeguse võimuliidu sünnini ja selleni, et Levandi sai ametisse, kus Espenbergile eelmainitud tööd pakkuda.