Need märkmed pärinevad ülestähendustest mais ja juunis Kuubal toimunud rahvusvaheliselt noore vaataja teatri kongressilt „Voices of a New World: 21st ASSITEJ World Congress and Performing Arts Festival 2024“. Ligikaudu tuhande delegaadi seas olid ka professionaalsed teatritegijad, kes kuuluvad teatri ligipääsetavuse ja kaasamise küsimustega tegelevasse võrgustikku IIAN (International Inclusive Arts Network). Võrgustik sai alguse 12 aasta eest.