Samas ei saa Ameerika kapitalile kuuluvale väljaandele seda pahaks panna, kuna näiliselt kuue inimese läbirääkimistesse Euroopa Liidu nelja „tippameti“ jagamiseks sekkub sadade kaupa lobiste, kah-asjatajaid, niiditõmbajaid ning muid „võimureid“. Ning nende oletatavat mõju ning tahtmisi saabki ainult kuulujutukeste pealt analüüsida ning hinnata.