Helisalvestiste ja videote laenutuste eest eraldati vastavatele kollektiivse esindamise organisatsioonidele kokku 12 972 eurot. Raamatute laenutuste eest jaotati 1768 autori ja autoriõiguste omaja vahel 1 422 209 eurot.

Vaata kogu laenutushüvitiste saajate tabelit:

Enimlaenutatud teosed:

Hüvitisühiku täismaksumuseks kujunes originaalkeelse teose originaalteksti autorite (autorid, ees- ja järelsõna autorid, koostajad) kategoorias 1,85 eurot (0,57 eelmisel aastal), tõlgitud teoseoriginaali autori kategoorias 4,23 eurot (0,85 e.a.), tõlkija kategoorias 0,37 eurot (0,12 e.a.) ja kunstilise vormi autori kategoorias 0,61 eurot (0,21 e.a.).

Iga konkreetse autori hüvitis arvutati välja tema teoste laenutuste arvu, autorluse kategooria kordajate, kaasautorite arvu ja illustratsioonide mahu kordajate põhjal. Hüvitise ülempiir oli 7328 eurot.

Hüvitised kantakse üle 27. – 30. juunil.