Minu ees on ühe neiu palve Harnole. Teate küll, asutus, kes muu hulgas riigieksameid läbi viib, ehkki ta süsteemid aeg-ajalt pisikesele kasutajakoormusele vastu ei pea. Just äsja võisime lugeda, kuidas oma „kiviajast“ pärit tehnikale vaatamata leidis sama Harno end olevat piisavalt pädev, et ühe Saaremaa eksaminandi kõigi silme all sooritatud töö tehisaru tulemuseks pidada.

„Minu“ neiu lugu on lineaarsem. Just nimelt Harno välisvaatleja tuvastas eksami ajal kalkulaatori vahelt matemaatika riigieksamil spikri. Kõik. Null punkti. Eksamilt eemaldamine.

Veelgi enam, gümnaasiumi nimekirjast kustutamine õppekava täitmata jätmise tõttu. Järgmisele katsele võib tulla aasta pärast. Lisaeksamile käesoleval aastal õpilast enam ei lasta... Ja siis ka mitte enam oma kooli õpilase, vaid eksternina kuskil täiskasvanute gümnaasiumis – mida pole Eestis geograafilises mõttes just jalaga segada.