Esiteks, võib-olla märkimisväärseim on see, et ametikoht sai lõpuks täidetud kellegagi, kellel on tõsine arusaam välispoliitikast ja sellest, kuidas välispoliitikat tehakse.