Seekordse segaduse taga võib näha poliitikat aga ka ajakirjanduse kiirustamist ja lohakust. Vähemalt ma loodan, et see on nii. Alternatiiv oleks palju koledam. Sest miks muidu jäeti kõrvale linnavalitsuse otsused, mida kinnitavad linnaosade struktuurid (need on avalikud dokumendid), miks muidu jäeti kõrvale linnaosa töötajate ametijuhendid, kus kõik ametikoha tööülesanded on kirjas (need on avalikud dokumendid), miks muidu jäeti kõrvale ebakõla, et koondatud ametnik ja väidetavalt tema asemele palgatud ametnik töötavad kaks kuud kõrvuti (aga seegi on avalik info).