Vähesed kriitikud ja rahulolematud vaevuvad tõdema, et laskemoona hankimine on üks mitmest riigikaitse tugevdamise prioriteedist. Pigem tunnistatakse moka otsast, et laskemoona on ikka rohkem kui 2022. aasta alguses hoolimata Ukraina abistamisest.

Kiputakse unustama, kui kiiresti on kaitse-eelarve viimastel aastatel kosunud, sealhulgas väga suurte eelarveväliste lisaeraldiste abil. Debatt, mis peaks käsitlema Eesti riigikaitset tervikuna NATO kollektiivkaitse raames on sisuliselt taandunud 1,6 miljardi eurosele n-ö hinnalipikule ning lihtsustatud arusaamale, et selle summa eraldamine laskemoona hankimiseks päästab Eesti. Vastasel juhul Eesti justkui hävib.