Nimelt võttis Leedu parlament 20. juunil vastu riigikaitsefondi asutamise seaduse.