Loomulikult liigutakse Tartus palju ringi ka autodega, kuid linna arengudokumendid näevad ette selle liikumisviisi osakaalu vähenemist.