Avalikult on teada, et lubati teineteisele igavest sõprust ja koostööd muutuvas maailmas, samuti valmisolekut vastata „väljakutsetele“. Oluline on see, et nii Xi kui ka Putin rõhutas, et SCO on üks globaalseid tegijaid multipolaarses maailmas.