Ühtlasi peaks valitsus läbi viima tõelise riigireformi. Sealhulgas omavalitsuste ja ametiasutuste ning töötajate arvu vähendamise. Lisaks peaks tegema riigieelarve revisjoni ja viima selle tegevuspõhisest printsiibist tagasi kulupõhiseks, et saaks teha tõeliselt olulisi kärpeid.