Parempoolsed juhtisid majanduse kehvale käekäigule tähelepanu juba enam kui kaks aastat tagasi. Seejuures oleme omalt poolt teinud rea konkreetseid ettepanekuid nii kärbete kui ka kulude osas. Aega on küll raisatud enam kui kaks aastat, aga positiivne on siiski asjaolu, et tänaseks jagavad Parempoolsete lahendusi ja sõnumeid teisedki erakonnad. Nüüd on küsimus, kas need parempoolsed lahendused, mis aitaks olulisel määral kaasa Eesti konkurentsivõime taastumisele, suudetakse ka ellu viia.