Sisepoliitiliste mõjude kõrval Prantsusmaa rahandusele, majandusele ja konkurentsivõimele on märksa suurem mure see, mis saab Prantsusmaa ühiskonnast. Parempopulistide tõusuga on Prantsusmaal hakanud levima rassism – üle poole Le Peni rahvusrinde toetajatest identifitseerib end rassistidena, samamoodi ligi veerand mõõdukamatest konservatiividest.