Eesti meediamaastik on silmnähtavas muutuses ja muutuvad ka viisid, mil moel inimesed meediat tarbivad. Viimane ilming sellest oli Eesti Päevalehe ilmumise lõppemine paberkandjal. Rahvusringhääling peab käima nende muutustega kaasas samas taktis erameediaga.