Eesmärgiks on muidugi tekitada Ukraina liitlaste hulgas segadust ja seeläbi kas vähendada või vähemalt aeglustada Ukrainale antavat toetust.

Samuti soovib Venemaa ka näidata eelkõige niinimetatud globaalse lõuna riikidele, et ta siiralt soovib rahu.

Tegelikkuses on osapoolte eriarvamused liiga suured, et tõsiseltvõetavaid vaherahuläbirääkimisi alustada.

On väga ebatõenäoline, et Venemaa isegi kaaluks vaherahu enne, kui USA presidendivalimised on toimunud, saanud selgeks järgmise USA presidendi nimi ja see kas Ameerika Ühendriikide positsioon Ukraina toetamise osas jääb samaks või muutub ning kui muutub, siis mis suunas.