ERR on siiamaani oma eesmärkidega hästi hakkama saanud, aga alati saab paremini. Kõige tähtsam ERR-i ülesanne on vahendada objektiivset infot. Oluline on, et see oleks kättesaadav kõikidele Eesti inimestele. Samuti peab ERR tagama sõltumatuse ja tasakaalustatuse.