Teabe saamise õigust saab õiguspäraselt piirata ülimalt erandlikel asjaoludel, näiteks kui on tegemist riigisaladusega või kui info avalikustamine rikub eraelu kaitse põhimõtteid.