Need dominandid ei ole niivõrd temaatilised, kuivõrd puudutavad viise, kuidas lavastuse kontseptsioon üles ehitub. Esiteks leidis festivali programmist trobikonna teoseid, mis kasutasid oma vormilise keskmena üht vahendit, objekti või nähtust, et justnimelt uurida, mida selle vahendi, objekti või nähtusega laval üldse teha saab. Valdavalt iseloomustas neid töid minimalistlik, kuid ootamatult leidlik loomus.