merit@epl.ee

Uus-Meremaal tuleb veel sel kuul parlamendis hääletusele küsimus, kas anda inimahvidele – shimpansitele, gorilladele ja orangutangidele – inimõigused. Säärase ettepaneku tegid parlamendile 38 Uus-Meremaa loodusteadlast, juristi ja filosoofi, kes väidavad, et inimahvid on vähemalt niisama intelligentsed kui nelja-aastased lapsed ja väärivad seega inimõigusi. Kui seaduseelnõu parlamendis heakskiidu leiab, saab Uus-Meremaast esimene riik maailmas, kus inimahvidel on õigus elule, õigus sobivale eluasemele, õigus mitte saada piinatud ja kasutatud meditsiinilistes katsetes.

Inimõiguste andmine välistaks katsed

Eelnõu heakskiidu korral avaneb võimalus kaevata ahvide inimõigusi rikkunud inimesed kohtusse. Samuti tuleb igale Uus-Meremaal elavale inimahvile määrata Homo sapiensist hooldaja, kes on talle nagu vanema eest ja jälgib ka looma inimõigustest kinnipidamist. Uus-Meremaal ei ela vabas looduses ühtegi inimahvi. Loomaaedades elab 28 shimpansit ja kuus orangutangi.

Briti teadusajakiri New Scientist kritiseeris hiljuti uusmeremaalaste plaani, nimetades seda mõttetuseks. Mitmed teadlased on hoiatanud, et ahve kaitsva seaduse tõttu võib takerduda mitmete inimestele väga vajalike rohtude väljatöötamine, mida tuleb katsetada inimahvide peal.

Unistuseks on ahvid inimkonda sulatada

Seaduseelnõu algatajad on avaldanud lootust, et ka mujal maailmas nende eeskuju järgitakse, sest kui-võrd inimahvid pole inimestest oluliselt kehvemad, vajavad nad ka samasugu-seid õigusi.

Teadlased on toonud võrdluseks, et inimese geenimaterjalist DNA-st 98,4 protsenti vastab shimpansi DNA-le. See ei tähenda siiski, et shimpans on 98,4 protsenti inimene. Kalal ja inimesel on 40 protsenti sarnast DNA-d, aga kala pole ju 40 protsenti inimene, kirjutas New Scientist. Seaduseelnõu algatajate, rühmi-tuse Great Ape Project, ees-märk on hävitada piir inimese ja inimahvi vahel ning karvased sugulased mingil moel inimkonda integreerida. Unistuseks on ÜRO deklaratsioon, mis määraks Uus-Meremaa eeskujul inimahvidele inim-õigused ja isikuvabadused.