Lõpetas Tallinna Peetri reaalkooli, õppis Hannoveri Tehnikaülikoolis ning Riia Polütehnilises Instituudis. Täiendas end Helsingis arhitekt L. Soncki juures. Pidas Tallinnas 1913–15 koos H. Schmidtiga ja 1920–27 koos F. de Vriesiga arhitektuuribürood. Varases loomingus järginud mitut arhitektuuristiili, sh uusklassitsismi, juugendbarokki ja heimatkunsti. 1920. aastail kavandas Tallinna põhiliselt ajastuomaselt raskepäraseid traditsionalistlikke hooneid, näiteks advendikiriku Mere pst 3, tuberkuloosisanatooriumi Põllu t 61/63, elamu Nunne t 11. Ekspressionismi mõju avaldub Tallinna filterveevärgi hoonestikus Järvevana tee 3. Funktsionalistlike põhimõtete varast omaksvõttu tõendavad Tallinna saksa reaalkooli maja Luise t 1a ja elamu Suur-Ameerika t 18a. Jacoby funktsionalistlikud elamud on vähe liigendatud, mõnevõrra erineb teistest kõrgema keskosaga kaksikelamu Maasika ja Vaarika t väikeelamute näidiskvartalis. Monumentaalsust on kunstimuuseumi ja Pärnu rannahotelli funktsionalistlikus võistlusprojektis. 1930. aastate teisel poolel Jacoby loomingus valdavaks saanud esindustraditsionalismi ilmekaid näiteid on mõõdukalt soliidsed korterimajad Tallinnas Pärnu mnt 30 ja Väike-Karja t 7 ning uusbarokse varjundiga Tallinna raekoja, kunstimuuseumi ja Riia Eesti saatkonna hoone võistlusprojekt.