Kui mälumängu juht teeb hoolimatusest, oskamatusest või harimatusest keelevigu, kas ta 1. õpetab meid vigu vältima, 2. vigu märkama või 3. risustab meie mälu? Risustab meie mälu.

Kui ETV-s toimub mälumäng "Kümnest kümme", kas see on siis 1. meelelahutus, 2. keelejahutus või 3. keeleline räpakus? Keeleline räpakus.

Kui Eesti Televisooni mälumäng on keeleline räpakus, kas räpakus levib siis 1. ainult mängust osavõtjate hulgas, 2. saate vaatajate hulgas või 3. televaatajate kaudu laiemas kultuurikeskkonnas? Laiemas kultuurikeskkonnas.

Kui mälumängu mõte on kellelegi meelelahutuse kaudu midagi õpetada, kas siis peaks mängujuhina kasutama 1. iseõppijat, 2. kooliharidusega inimest või 3. haritud inimest? Haritud inimest.

Kui mängujuht teeb mängu juhtides keelevigu, kas ta 1. pole saateks ette valmistunud, 2. vilistab meediaeetika peale või 3. vilistab meie kõigi peale? Ta ei ole saateks ette valmistunud, vilistab meediaeetika ja meie kõigi peale.

Milliste keelte puhul teeb mängujuht vigu ETV saates "Kümnest kümme"? Kas 1. inglise keele, 2. ladina, prantsuse, itaalia, hispaania, saksa, norra või 3. peaaegu kõigi keelte puhul? Peaaegu kõigi puhul.

Kui mängujuht teeb vigu peaaegu kõigi keelte puhul, kas ta eksitab siis 1. mängust osavõtjaid, 2. andmeid üles märkivaid mälumänguhuvilisi või 3. kõiki televaatajaid? Kõiki osavõtjaid, mälumänguhuvilisi ja televaatajaid.

Kui kümnes mängus "Kümnest kümme" on igaühes keskmiselt kümme viga, kas vigu on siis 1. liiga palju, et saadet enam mitte vaadata, 2. liiga vähe, et saadet enam mitte vaadata või 3. piisavalt palju, et küsida, miks saade toimub Highstar i märgi all? Liiga palju, liiga vähe ja piisavalt palju, et küsida, miks vead peavad nii viletsad olema, et neid nii palju vaja läheb.

Kui mõni telejaam ostab välismaalt mälumängu, mida Eestis on mängitud juba mitukümmend aastat tagasi, kas siis on tegu 1. kasuliku investeeringuga, 2. raha raiskamisega või 3. veidrusega, mille puhul välismaa iga standardit eelistatakse kohalikule mõtlemisvõimele? Otsustage ise ja ärge pärige liiga palju.

Siinkohal jääb mäng pooleli. Kohtume järgmises keeletunnis. Siis saame teada, kes või mis on Ritshard Vaagner, Hannes Kolmainen, Sansuki loss, Hitshkuk või San Fransisco. Seda, kes on saatejuht Kristjan Hirmo, ei saa me kunagi teada, sest me ei tea, kas ta nimi on tiitrites kirjutatud õigesti või on see üks saate kirjalikus tekstis alatasa ilmnevaist vigadest.