Lepp, kes suhtles alluvatega tihti röökivas kõneviisis ja koondas otsuste tegemise ainuisikuliselt enda kätte, kaotas kõigi lähimate kaastööliste usalduse juba suveks. Paraku andis ringhäälingu-nõukogu tookord ETV juhatuse enamuse ja peadirektori tülis õiguse viimasele, lastes olukorral ETV-s üha hullemaks minna.

Juba mulluse aasta lõpetas ETV 10–17 miljoni krooni suuruse puudujäägiga, mille eest Leppa karistati distsiplinaarnoomituse-ga. Tänavu kasvas puudujääk juba nii suureks, et seda ei suuda katta isegi sügisel Hansapangast võetud 20 miljoni krooni suurune laen. Aasta keskel ootamatult taas reklaami müüma hakates lootis Lepp selle pealt teenida 20 miljonit tulu, kuid tegelikult teenitakse 8–10 miljonit. 2000. aasta eelarvesse on ETV kirjutanud reklaami-tuluks 40 miljonit krooni, mis on täiesti laest võetud summa.

Toomas Lepp on elanud üle jõu – suurendanud järjest ETV programmi pikkust ning kasvatanud omatoodangu osakaalu, ehkki sellel polnud rahalist katet.

Loomulikult süüdistab Lepp vallandamises pahasid poliitikuid, konkreetselt Isamaaliitu, ehkki sel on üheksa-liikmelises ringhäälingunõukogus vaid üks esindaja. Eile hääletasid Lepa vallandamise poolt aga nii Tallinna Tehnikaülikooli, linnade, kirjanike ja heliloojate liidu esindajad.

Iseasi on, kas selliste organisatsioonide esindajatel üldse ringhäälingunõuko-gusse asja on. Kunagi koostati see valdavalt apoliitilisena, et tagada ETV sõltumatus. Paraku on tulemuseks see, et enamik ringhäälingunõukogu liikmetest ei vastuta oma tegevuses mitte kellegi ega millegi ees. Just tänu ringhäälingunõukogu nõrkusele sai Toomas Lepp ETV-s toimetada oma parema äranägemise järgi ning nõukogu kannab selle eest kaasvastutust.

ETV on erilise tähendusega institutsioon, sest sel telekanalil on erakordselt suur mõju avalikkusele ning selle kaudu demokraatia toimimisele. Seetõttu on ETV peadirektori vallandamine ring-häälinguseadusega tehtud peaaegu võimatuks, see on võimalik ainult süüdimõistva kohtuotsuse korral.

Tõenäoliselt saab Toomas Lepp seetõttu kohtus õiguse ning kopsaka valuraha. Aga odavam on maksta Lepale vallandamise eest valuraha, kui lasta tal ETV-s veel kümneid miljoneid kroone maksumaksja raha tuulde lennutada.