ETV pole peasüüdlane. Ringhäälingunõukogu liikmena olen pikki aastaid näinud, millisel poolikul hapnikureĻiimil meie rahvustelevisiooni hoitakse ja ei kipu vähemalt esimeses järjekorras ETV-d süüdistama. Reklaam toob sisse ja jalgpall omakorda toob reklaami. Kui organisatsioon on kroonilises rahapuuduses, siis rahuldavad otsused ei saagi sündida.

ETV on majandusliku ja tehnoloogilise kollapsi lävel. Hindamatu väärtusega ETV arhiiv läheb hallitama, kui seda ei suudeta kaasaegsetele infokandjatele ümber võtta. See nõuab investeeringuid, aga meil on kõige armetumas seisundis oleva rahvustelevisioon Euroopas.

Enam pole asjakohane süüdistada selles mõnd üle-üle-eelmist telejuhti või eelmist ringhäälingunõukogu. ETV arengukava vastuvõtmine ja realiseerimine, samuti koalitsioonileppes lubatud ringhäälingu piisav rahastamine sõltuvad riigikogu ja valitsuse, eekätt aga Kesk- ja Reformierakonna positiivsetest otsustest. Kui neid ei tehta, järgneb Eurovisiooni võidukäigule kassiahastus.

Agoonia kipub jätkuma. Möödunud aasta lõpus otsustas riigikogu suure üksmeelega, et alates 1. juulist 2002. aastal peab reklaam avalik-õigusliku ETV ekraanilt kaduma. Sellega viidi ETV turumajanduslikust reklaamimüügi konkurentsist täielikult välja.

Sama seadusemuudatusega sätestati avalik-õiguslikule ringhäälingule riigi poolt antava toetuse planeerimise kord. See näeb ette eelarve kavandamist arengukava järgi kolme-aastaseks perioodiks.

Kuigi ringhäälingunõukogu esitas arengukava riigikogule õigeaegselt, pole viimane suutnud seda mitme kuu jooksul kinnitada. Kuni arengukava pole kinnitatud, ei saa ringhäälingunõukogu kultuuriministeeriumile ametlikku eelarvetaotlust esitada.

Seniks on kultuuriminister Signe Kivi saatnud nii ETV-le kui Eesti Raadiole kirja, milles teatatakse, et 2003. aasta riigitoetus jääb 2002. aasta tasemele. Kuna reklaamirahast on loobutud, tähendab see ETV-le kümnete miljonite kroonideni ulatuvat tagasilangust.

Nii peaminister Kallas, kultuuriminister Kivi kui ka koalitsiooninõukogu esimees Edgar Savisaar on viimastel nädalatel Eurovisiooni korraldajatele kiitust jaganud ja neid telepildis joviaalselt patsutanud. Paraku paistab see juudasuudluse moodi välja, kui samal ajal lastakse teise käega ETV arengukava põhja.

Väidetav katse ETV-d ja Eesti Raadiot ülepeakaela ühendama hakata on vana plaat uues esituses. Loodetavasti on see lihtsalt lollus, mitte katse allutada avalik-õiguslik ringhääling kiirete struktuurimuudatuste sildi all parteilisele kontrollile.