Kirjutaga e-kirja pealkirja „sebra” ja tekstiossa fotol kujutatud ülekäiguraja asukoht ja oma nimi. Kui soovite jääda anonüümseks, pange ka see kirja.

Kuigi Tallinna linn soovib kampaania korras ülekäiguradasid värvida, ei ole Päevaleht nõus, et sebrasid värvitakse vaid 1. septembri eel. Lapsed on meie ühine tulevik ja ülekäiguradade korralik tähistus on vähim, mis me saame nende heaks teha.


Juhtigem ka linnavalitsuse tähelepanu sellele. 

Eesti Päevaleht avas Hansapangas sihtotstarbelise konto, kuhu saab teha Tallinna linnale annetusi vöötradade värvimiseks ning kandis sinna kohe 7000 krooni, mille eest saab värvida ühe vöötraja.

Tallinnas on umbes 700 vöötrada. Tallinna transpordiameti liiklusteenistuse direktor Mati Songisepp ütles 15. augustil Eesti Päevalehele: “Olemasolev raha lubab meil üle maalida umbes 60 vöötrada.”

Tallinna transpordiametit kureeriv abilinnapea Jaanus Mutli tõdes, et alates maikuust on märgistatud 170 vöötrada, ent kõiki olematuks kulunud teeületuskohti pole võimalik uuesti märgistada.

Vöötradade joonimisega jäi Tallinn jänni ka mullu, kui 700 “sebrast” jooniti 262. Uurisime ühe vöötraja värvimise hinda. See on alla 7000 krooni.

24. augustil kirjutas SL Õhtuleht, et Tallinna volikogu olevat ostnud 32 000 krooni maksva lühtri.

Aidakem Tallinna linna, sest näib, et lühtrite kõrvalt tõesti muuks raha ei jätku.

Muutkem oma kodulinn ohutumaks.

Avasime Hansapangas sihtotstarbelise konto, kuhu saab teha Tallinna linnale annetusi vöötradade värvimiseks. Kandsime sinna ise kohe 7000 krooni, mille eest saab värvida ühe vöötraja.

Kontonumber on 221032807571. Ülekande selgitusse kirjutage ABIKS TALLINNALE.