Selgus, et Eesti venekeelne elanikkond on halvasti informeeritud ühiskondlikest protsessidest riigis ja elab väidetavalt teises inforuumis. Kummalegi väitele on raske vastu vaielda ja nende tõepärasusust kinnitavad ka uuringud.

Teine küsimus: Missugune lahendus oleks kõige parem, et seda probleemi lahendada? Siin selget vastust ei ole, sest see võib olla telekanal, raadio, internet või veel hoopis midagi muud ja lisaks kõikide nende võimaluste kombinatsioon.

Alguses tuleks uskuda, et see vene elanikkonna informeerimise probleem ei ole taktikaline, vaid strateegiline ja see toob automaatselt ka järelduse, et strateegilisi probleeme ei saa taktikaliselt lahendada.

Alguses oleks vaja vastuseid paljudele küsimustele, millest siin ainult mõned

1.Kas selle probleemi saab lahendada turg?

2.Kui turg ei saa, kes siis saab?

3.Kas Eesti kanalitel oleks võimalik konkureerida Venemaa kanalitega?

4.Mis on siinse elektroonilise meedia unikaalne võimalus vaatajahuvi pälvimiseks?

Läbi sellist küsimuste- vastuste on ehk võimalik jõuda teatud kokkulepeteni ja see kokkulepe võib olla ka telekanal. Kui selleks on telekanal, alles siis hakatakse arutama, kas meelelahutuslik või süvakultuurne.

Ma tahaks pakkuda, et ei kumbki, sest meelahutuses konkureerida vene võimsate kanalitega oleks väga raske või hirmkallis, süvakultuur ei suuda pälvida piisavalt suure vaatajaskonna huvi peaeesmärgi täitmiseks.

On veel üks probleem. Suhtun skeptiliselt võimalustesse häid kanaleid mõne kuuga teha, see on siiski üsna keeruline asi.

Praegune skeem- Suur Internet koos uue vajamineva kaadri koolitusega tundub olevat ratsionaalne tee kanali ettevalmistamiseks.


- kommentaar on kirjutatud Sulev Valneri artiklile "Milline tuleb Eesti oma BBC?" -