Euroopa Liidu korraldatud Vene meedia uuringust selgus, et venelased saavad enamiku uudistest Kremli ametnikke vahendavast televisioonist.

Putinile on peaaegu ühel häälel ustavad kõik Vene meediakanalid: televisioon, raadio ja ajalehed. Venemaa meedia kujutab Euroopa Liitu mustas valguses ja annab EL-ile väga vähe sõna. Venemaa suured ajalehed peavad oma riigi ilmselget läänevastast agressiivsust suure riigi loomulikuks ihaks taastada N Liidu kokkuvarisemise eelne positsioon Euroopas.

Uuringust selgus, et venelased saavad enamiku uudiseid ja arvamusavaldusi televiisorist. 85,9 protsenti venelastest saab info kätte toanurgas helendavast pildikastist. Siiski usuvad ainult pooled vaatajatest, et Vene telekanalitest nähtu on tõsi. See ei tähenda paraku, et telerit mitteuskujad otsiksid infot muudest kanalitest. Ainult seitse protsenti venelasi kasutab iga päev internetti.

Venelased kuulevad-näevad uudistest ametnikke, ametnikke ja veel kord ametnikke. Venemaa meedia upub ametnike sõnade ja tegude kajastusse. Ka televisioonis eelistatakse selgelt valitsuse tegusid.