Nimelt lasid kaks meest köiega ühe nooruki radioaktiivsete jäätmete hoidla sˇahti, kust too pidi välja tooma metallkonteinereid. Seda nooruk ka tegi. Valades üht konteinerit hoidla põhjas tühjaks, veeres sellest täiteliivale ampull kollakalt läikiva metalliga. Ahvatlev värk – ampulli pihus hoides sulas see. Ampull koos selle metalliga rändas taskusse ja metallkonteinerid metalli kokkuostu.

Kodus riiulis olnud ampull viis mehed kiiresti hauda. Nendega kaasas olnud 13-aastane nooruk pöördus aga hiljem haiglasse, sest tasku alla jäänud jalanahale oli tekkinud põletushaava meenutav vigastus, mis ei paranenud sugugi. Arst taipas, et tegu võib olla kiirguskahjustusega, ja sel moel ohtlikule ainele jälile jõutigi.

Selle poisi saatusest ei tea ma aga midagi. Loodetavasti on ta parema tervise juures kui toona. Tänavu, siis 27-aastasena, on ta nii eakaaslane mõnegi ametnikuga, kellest sõltub see, mis saab Sauel ja Steri radioaktiivse steriliseerimistööstusega edasi. Ka see, mida hakatakse tegema, kui tehas hakkab täies mahus toimima.

Loodetavalt on kunagi Eestiski kasutusel otsedemokraatlik otsustamine ning kogukondi ja kodanikke kaasatakse otsuste ettevalmistamisse. Ehk tuuakse Steri juhtumit tuleviku õpikuis kui üht näidetest, kuidas omavalitsuse ignorantsus elanike suhtes viis kogukonnasiseste pingete kasvu talumatule tasemele, mille tõttu otsedemokraatiat kasutama hakatigi. Loodame, et see läheb nii.

Praegune elanike seis on Sauel Steri tehase ümbruses mõnevõrra lootusetu. Steri on saanud kõik vajalikud õigused äriplaani elluviimiseks. Eks sedalaadi tehased ja ettevõtmised ju tulevadki kohtadesse, kus omavalitsus elab oma elu ja kogukond oma elu. Me ei saa ühelgi moel kritiseerida elanike hirme ja soovimatust seda tehast kodude ligiduses näha. See on inimeste tahe ja seda tahet pole kahjuks omavalitsus arvestanud, kuigi elanikud on ju omavalitsejaid valides selgelt lootnud, et nood on ka nende huvide eest väljas.

Tahame või mitte, ka kõnealune koobalt-60 varras on paratamatult ühel või teisel moel potentsiaalne terrorismimagnet. Vaenu elatakse nüüdisaegses maailmas välja väga ebameeldival moel ja üks sellistest viisidest võib olla ka nn räpaste pommide kasutamine. Selliste, kus keemilise lõhkeainega radioaktiivseid olluseid lihtsalt laiali paisatakse, et püsivat elukõlbmatust luua. Pea kuueaastase poolestusajaga koobalt-60 on ehk sedalaadi teo jaoks üks jahitavamaid aineid.

Kui riigikogu kogunes suvel energeetikaküsimusi arutama, rääkisid võimuerakondade juhid ja esindajad samuti: pole meil energeetikaga mingeid probleeme, kõik on korras ja kontrolli all. Möödus vaevalt kuu ja energiafirma tuli välja hinnatõusuüllatusega. Saime ka teada, et ainuüksi võimalus, et Eesti Energia võiks kunagi osaleda Leedu tuumajaama projektis, on alandanud selle ettevõtte krediidireitingut. Peaminister teatas, et tallegi tuli kõik see üllatuseks, kuigi mõni aeg enne seda oli vannutud igakülgset kontrolli energiaasjade üle.

Praegu kõneldakse ka meil, et radioaktiivsete ainete võimaliku elukeskkonda sattumise korral oleme võimelised midagi sisulist ette võtma. Raske öelda, kas seda uskuda või mitte. Mina näiteks ei usu, et Eestil oleks mingigi sisuline võimekus toimida näiteks naftakatastroofi korral. Mis siin uskuda, olen seda võimetust näinud veel poolteise aasta eest Loode-Eesti talvise naftareostuse ajal. 13 aasta eest toimunud Kiisa juhtumis sai otsustavaks ühe julgeolekuametniku ennastsalgav tegevus. Praegu leiavad paljud päästeameti töötajad, et parem palk ootab neid mujal ehitustöid tehes. Ja ootabki!


Kiirgusandurid paika

Saue kandi elanikel on õigus ja põhjust käia kohut, sest nende sisulisest otsustamise ja valiku õigusest on läbi vaadatud ja üle sõidetud. Kui õigusmõistja kaalub aga otsused valla ja Steri kasuks, on möödapääsmatu, et sellises tehases ja selle ümbruses oleksid kiirgusandurid, mis oleksid ühendatud internetti. Selliselt, et iga huviline näeks, millal koobaltivarras on vee all ja millal teeb oma kiiritustööd. Et iga huviline ja kahtleja saaks olla kindel, millises ulatuses, millal ja milliste mõõdetavate tagajärgedega seal toimitakse.

Elanikud nagu kogu ühiskond vajavad selget garantiid, et Steri äriks saab materjalide, mitte toidu puhastamine ebasoovitatavatest eluvormidest.

Hea julgeolek ja järelevalve selle tehase toimimise üle on terrorismiohu tõttu oluliselt suurem, kui ehk oli sellelaadsetes ettevõtetes veel kümne aasta eest. See pole enam pelk lao, ehitusplatsi või poevaraste järel valvamine ning nõuaks selget riiklikku kontrolli ja vajadusel ka sekkumist.

Kas meil on see kontrollivõime ja sekkumissuutlikkus olemas või me usume, et see on meil olemas? Viimase aja energeetikas ja keskkonnas toimunut vaadates lähtume liialt sageli just nimelt usust. See aga süvendab ohte.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid