“Võime üldjuhul tõdeda, et eestlased on vähe valmis kaasama teisi rahvusi ja nad ei pea seda üldse oluliseks, ega näe, et sellest riigile ja ühiskonnale mingisugust kasu sünniks,” lausus abilinnapea Kaia Jäppinen.

Tallinna kodurahuprogrammis on kesksel kohal eesti- ja venekeelsete elanike integratsioon, ehk vastastikuse usalduse ja austuse ning ühiste arusaamade kujunemine

Foorumi käigus jõuti järeldusele, et aprillisündmused tekitasid Eesti inimestele ohutunde, tajutakse, et olukord pole enam endine ja stabiilsuse saavutamiseks tuleks midagi ette võtta.

Eestlaste ja eestivenelaste ootused isikute ja institusioonide suhtes on väga erinevad. Mitte-eestlaste arvates peaksid pingeid püüdma leevendada eelkõige riigi juhid, peaminister ja president ning kolmandaks riigitelevisioon.

Eestlased näevad pingete leevendamisel kõige suurema tähendusega eestivenelaste ja nende kodanikuühenduste aktiivset tegutsemist ning peavad oluliseks venekeelse meedia aktiivsust suhete parandamisel.Mitte-eestlased aga tunnevad vajadust, et riigijuhid rahvussuhete parandamiseks midagi ette võtaks.

Suure ohuna nähti ka seda, et Tallinn võib kaotada oma venekeelsed noored. "Peaksime kindlasti tegema kõik selleks, et need noored Eestist ära ei läheks," ütles Jäppinen.

.

Loe hiljem
Jaga
Kommentaarid