Seoses Merko Ehituse AS ja poliitik Urmas Reinsalu vahel konflikti põhjustanud otsesaatega Foorum on need küsimused pälvinud avalikkuse tähelepanu. Jätkem aga siinkohal kõrvale konflikti sisu ning küsimus, kas antud juhul head ajakirjandustava rikuti või mitte.

Keskendugem põhimõttelisele küsimusele saate eetrisse andnud kanali rollist ja vastutusest. Rahvusringhäälingu ajakirjanduseetika nõunik Tarmu Tammerk leiab Eesti Päevalehes (13.02.2008), et kui telejaam “üksnes vahendas stuudios toimunud debatti”, siis “sellistes olukordades” ei ole saatejuhil põhjust sekkuda.

Eetikanõuniku arvates on niisiis telejaamal õigus oma saatest distantseeruda ja seal toimuva eest mitte vastutada, kui tegemist on otsesaatega. Tahaks väga küsida, kas Tammerki arvates käib see üksnes ETV kohta või kõigi telejaamade kohta.

Vaevalt ükski telejaam vahendab stuudios toimuvat suvalist debatti, vaid ikka jaama firmamärgi all väljakuulutatud saadet, mille eest nii Ringhäälinguseaduse kui hea tava järgi kõik telejaamad täiel määral vastutavad.

Ringhäälinguprogramm on organiseeritud institutsionaalne sündmus, milles tele- või raadiojaam kontrollib ja korraldab sündmuse käiku, kehtestab oma tingimused selles osalejatele ning vastutab selle laabumise eest. Ses suhtes pole vahet, kas avaldavad ajakirjanikud telejaama seisukohti või vahendab saade kellegi teise esinemist. Eetikanõunik võiks vaadata õpikusse (näiteks Paddy Scannell, Radio, Television & Modern Life, Blackwell Publishing, 2002).

Soome Julkisen Sanan Neuvosto (Avaliku Sõna Nõukogu, JSN) tänavuaastane esimene lahend käsitleb sarnast juhtumit Soome Televisiooni otsesaates Aamu-tv (Hommiku-TV), kus üks külaline lubas endale halvustavaid väljendeid USA demokraatide presidendikandidaadi Barack Obama päritolu kohta. Teised saatekülalised püüdsid otsekohe tema juttu katkestada ning saatejuht vahetas kiiresti teemat.

Saatejärgses intervjuus Ilta-Sanomatele rõhutas vastutav toimetaja, et tegemist oli otsesaate külalisega, kelle sõnavõttu polnud saate käigus võimalik kontrollida. Ta mõistis külalise käitumise hukka ja lubas esitada vabanduse. Sama inimene saigi võimaluse järgmises saates oma sõnu kahetseda ja avalikkuse ees vabandada.

JSN leidis, et Hommiku-TV rikkus head ajakirjandustava ja tegi telejaamale märkuse, mis ka vastavalt reeglitele avalikustati. Nõukogu rõhutas, et ei otsesaate formaat, saatekülalise staatus ega tema või telejaama hilisemad vabandused võta kanalilt vastutust programmi sisu eest.

Eetikanõunik Tammerk rõõmustas Eesti Päevalehes, et Merko Ehitus ei kavatse esitada nõudeid rahvusringhäälingu vastu ja üldse olevat debattsaadete põhjal nõuete esitamine hoop arvamusavalduste vabadusele.

Selline üldistamine on ohtlik, sest õigustab meedia võimalust kõike ja kõiki vabalt rünnata. Ka vabadustel on piirid, mis algavad sealt, kus neid vabadusi kasutatakse teiste inimeste põhiõigusi ja väärikust kahjustavalt. Nende piiride tõmbamiseks on loodud ka ajakirjanduse eetikareeglid.