Kui keegi tahab eraviisil sellist programmi käima panna, ei saa seda keelata, kuid maksumaksja raha eest on see ilmselge raiskamine.

Veelgi hullem on kanalile omistatav propagandakanali funktsioon. Riiklik propaganda ja demokraatlik ühiskond ei mahu ühte kesta. On kaks võimalust: kas rahvusringhääling kehtestab selle kanali töötajatele sõnavabadust eirava meelsuskontrolli või on ajakirjanikel vabadus toota materjali oma südametunnistuse järgi.

Need venelased, kes suhtuvad eestlastesse sõbralikult, on suutnud alati karjääri teha ega ole integratsiooniabi tegelikult isegi vajanud.

Aprillikriis tõi aga selgelt esile, et suur osa venelastest ei kuula Eestit. 16 aastat pärast iseseisvuse taastamist ei olnud Eesti haridusministeerium suutnud isegi minimaalselt tõrjuda venekeelse koolisüsteemi eestlastevastast ässitustööd. Alles selle kriisi tulemusel said paljud venelased aru, et neil siiski tasub eesti keelt õppida.

Ohtlikul rajal

Sisuliselt on kogu aeg eksisteerinud ka Kirde-Eesti linnade autonoomia, sest keegi pole hakanud vene keele kasutamist neist välja juurima ja see oleks ka tulutu ettevõtmine. Keegi ei saa keelata venelastel omavahel vene keelt rääkida. Kuid aastaid on vaadatud läbi sõrmede, et ametnikud ühes või teises Eesti otsas ei valda isegi elementaarsel määral riigikeelt, et suuta teenindada ühiskonna enamust.

Vene keelest ei saa Eestis kunagi teist riigikeelt. Sest kui venelastel kaoks kohustus eesti keelt omandada, tuleks eestlastele tagasi kohustus rääkida nendega vene keelt. Kui meie riigivõim hakkab nüüd siinsete venelastega vene keeles rääkima, pole saavutatud mitte kakskeelset ega ka mitte mitmekultuurilist Eestit, vaid enamik venelastest isegi ei üritaks enam eesti keelt õppida. Ja see nurjaks kogu senise integratsiooni. Tervet Venemaad me niikuinii integreerida ei suuda.

Ütlen ausalt, et ma ei saa juba mõnda aega aru, keda Eestis õigupoolest integreerida üritatakse. Kas meil jätkub integratsioon Karl Vaino stiilis, kus eestlasi üritatakse integreerida venekeelsesse ühiskonda ning eestlasel oleks suu kinni ja venelane rahul? Või üritatakse venelast integreerida eestikeelsesse ühiskonda, nii et ta leiaks tööd ega käituks eestlaste suhtes vägivaldselt? Pealemakstud koolituste ja äraostmise meetod lõputult ei toimi. Meil ei ole tänini osatud rakendada piitsa ja prääniku põhimõtet, mis paneks immigrantidele ka kohustuse integreeruda.

Samal ajal on käivitatud kampaania, mis kohustab eestlasi kuulama venelasi. Kuid millal hakkavad venelased kuulama Eestit?

Lõpuks on aeg siinsetel venelastel endil aru saada, et kui nad ei integreeru, ei leia nad ka kohta ühiskonnas. Diskrimineerimisega pole sel faktil küll mingit pistmist, pealegi on Putin neile pakkunud ka alternatiivi, näiteks Tveri oblastis.