Festivali aukülalisteks on itaalia mõtleja Umberto Eco ja vene kriminaalkirjanik Aleksandra Marinina.

Festivali eelõhtul Tartu ülikooli audoktoriks pärjatav Eco keskendub ülikooli raamatukogus peetavas avalikus loengus „Going Backwards” festivali peateema mõtestamisele. Eesti keeles enam kui 30 teost avaldanud Marinina astub üles kriminaalromaanide õhtul ning osaleb kirjastamist ja kirjanike esindamist käsitleval seminaril.

Festivali üks põhiüritusi on ka vestlusring „Lehekülg minevikust”, mis uurib päevikute, bio­graafiate ja mälestusteraamatute fenomeni. Foorumil „Kas ja mida loeme homme” ennustatakse kirjanduse arengusuundi.

Midagi kõigile

Lisaks tegutsevad festivalil räppluule ja koomiksi õpitoad ning kirjanduslaat. Teatavaks tehakse ka Prima Vista kirjandusauhinna „Esimene samm” järjekordne laureaat.

Tartu Kaubamajas toimuva eri­programmi raames astuvad üles tuntud Eesti autorid. Pargi­raa­matukogus saab nautida kont­serti „Laulvad kirjanikud".

Nagu tavaks, korraldab Pri­ma Vista osa viimase festi­valipäeva üri­tustest väljaspool Tartut. Se­da­­puhku külastab kir­jan­dus­festival Viljandit.

Prima Vista patroon on luu­letaja Andres Ehin.